Financiën van de gemeente Deventer

Voorwoord

Voorwoord

Met trots presenteren we u de jaarrekening over 2016. Het huishoudboekje van de gemeente Deventer over dit jaar is prima op orde. In het coalitieakkoord staat dat ‘financiën op orde’ een belangrijk uitgangspunt is bij de keuzes die de gemeente maakt. Deze jaarrekening is de verantwoording daarvan.

Werkelijk veranderen
Werkelijk veranderen was een belangrijke opgave in 2016. In 2015 zagen gemeenten vanuit landelijke overheid meer verantwoordelijkheden op zich af komen. De gemeente Deventer heeft zich daar goed op voorbereid. Nieuwe taken in het sociaal domein hebben we voortvarend opgepakt en uitgevoerd.
In 2016 kwamen we tot inzicht dat dingen toch anders konden. Slimmer, makkelijker voor  inwoners, effectiever en daarmee uiteindelijk ook goedkoper. Veranderen en verbeteren is daarmee een belangrijke rode draad in de jaarrekening die hier voor u ligt.

Nieuwe rol
Plannen komen steeds vaker uit de samenleving en niet uit de koker van de gemeente. Dat vraagt om een nieuwe rol van de gemeente. Afhankelijk van de vraag die voorligt, bepaalt de gemeente haar rol en inzet. Daarbij ligt de nadruk steeds vaker op het verbinden van partijen. Bijvoorbeeld door goede initiatieven samen te brengen en te faciliteren. De gemeente regisseert in netwerkverbanden, stimuleert en faciliteert en laat los als initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Mooie ontwikkelingen
2016 was ook het jaar van mooie ontwikkelingen, waarover u kunt lezen in deze jaarrekening.
Zo ontwikkelden we in Deventer het woningabonnement: een slimme constructie waarmee woningeigenaren hun huis energiezuiniger kunnen maken zonder grote investeringen.  Sinds het afgelopen jaar kunnen inwoners online aangifte doen van een geboorte of overlijden;  een nieuwe stap in de digitale dienstverlening.
Wie wil stappen in Deventer, hoeft in het weekend niet meer op de klok te kijken. Bijna twintig horecagelegenheden doen mee aan de pilot zonder vaste sluitingstijden, zodat ze zelf kunnen beslissen hoe laat ze sluiten op vrijdag en zaterdag.
Een ander concreet project was de controle van woningen in de historische binnenstad door de brandweer, met brandpreventietips door de brandweer.

Iedereen meedoen
Waar het kan, laat de gemeente steeds vaker los. Wat we niet loslaten is onze publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en de zorg voor mensen die dat nodig hebben.  De gemeente draagt zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving, vanuit het uitgangspunt dat iedereen mee kan doen.  Dat is de Deventer ambitie in het Sociaal Domein:  meedoen, zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen rekenen op ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg of het vinden van een passende baan of dagbesteding.

Tot slot: 2016 was het eerste jaar dat de dienstverlening van de gemeente plaatsvond vanuit het nieuwe stadhuis. Een open gebouw – een van de duurzaamste panden van Nederland – letterlijk uitgerust met de vingerafdrukken van de Deventer inwoners. Een modern gebouw waar mensen elkaar ontmoeten en waar alle publieksbalies van de gemeente zijn ondergebracht. Ook in 2017 bent u hier met uw vragen of ideeën van harte welkom.