Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

De resultaatbestemming omvat alle stortingen in en puttingen uit de reserves, die ten laste komen respectievelijk ten gunste komen van de exploitaties. Ook is in dit programma de rente, die wordt toegevoegd aan de reserves opgenomen.

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Toevoegingen rente aan reserves

1.146

684

684

0

Stortingen in reserves

Lasten

17.128

36.744

42.242

-5.498

Puttingen uit reserves

Baten

16.894

39.099

42.077

-2.978

Saldo

-1.380

1.671

-849

2.520

Voor een specificatie van de stortingen in en puttingen uit diverse reserves wordt verwezen naar de bijlage Resultaatbestemming via reserves.