Filter programma's
  • Begroot
  • Rekening
  • Verschil
 • az
 • 123
 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend
 • 41. Dienstverlening Bouwen en Wonen
  Burger en bestuur
  • Begroot € 2
  • Rekening € 1
  • Verschil € -1
  • Begroot € 419
  • Rekening € 417
  • Verschil € -2
 • 102. Kennis en Verkenning
  Burger en bestuur
  • Begroot € 129
  • Rekening € 138
  • Verschil € 9
  • Begroot € 483
  • Rekening € 532
  • Verschil € 48
 • 104. Regie op gemeentebrede strat.programmas
  Burger en bestuur
  • Begroot € 130
  • Rekening € 212
  • Verschil € 82
  • Begroot € 1.547
  • Rekening € 1.590
  • Verschil € 43
 • 226. Internationaal beleid
  Burger en bestuur
  • Begroot € 38
  • Rekening € 26
  • Verschil € -12
  • Begroot € 158
  • Rekening € 138
  • Verschil € -19
 • 304. Belastingen & Verzekering
  Burger en bestuur
  • Begroot € 76
  • Rekening € 43
  • Verschil € -33
  • Begroot € 1.177
  • Rekening € 1.146
  • Verschil € -32
 • 305. Burgerzaken
  Burger en bestuur
  • Begroot € 1.953
  • Rekening € 2.056
  • Verschil € 103
  • Begroot € 3.426
  • Rekening € 3.452
  • Verschil € 26
 • 331. Lijkbezorginggemeentewege
  Burger en bestuur
  • Begroot € 9
  • Rekening € 34
  • Verschil € 25
  • Begroot € 30
  • Rekening € 48
  • Verschil € 18
  • Begroot € 0
  • Rekening € 13
  • Verschil € 13
  • Begroot € 1.517
  • Rekening € 1.484
  • Verschil € -33
 • 355. Burgemeester en wethouder
  Burger en bestuur
  • Begroot € 146
  • Rekening € 135
  • Verschil € -11
  • Begroot € 1.452
  • Rekening € 1.889
  • Verschil € 438
 • 303. Openbare orde en veiligheid
  Openbare orde en veiligheid
  • Begroot € 300
  • Rekening € 438
  • Verschil € 138
  • Begroot € 1.245
  • Rekening € 1.345
  • Verschil € 100
 • 356. Stadstoezicht
  Openbare orde en veiligheid
  • Begroot € 0
  • Rekening € 1
  • Verschil € 1
  • Begroot € 1.079
  • Rekening € 989
  • Verschil € -90
 • 502. Regio & Rampenbestrijding
  Openbare orde en veiligheid
  • Begroot € 340
  • Rekening € 373
  • Verschil € 33
  • Begroot € 6.810
  • Rekening € 7.037
  • Verschil € 227
 • 20. Straten, wegen en pleinen
  Leefomgeving
  • Begroot € 1.595
  • Rekening € 1.549
  • Verschil € -46
  • Begroot € 8.030
  • Rekening € 7.968
  • Verschil € -62
 • 21. Straatreiniging
  Leefomgeving
  • Begroot € 1.266
  • Rekening € 1.165
  • Verschil € -101
  • Begroot € 3.897
  • Rekening € 3.896
  • Verschil € -1
 • 22. Openbare verlichting
  Leefomgeving
  • Begroot € 143
  • Rekening € 154
  • Verschil € 11
  • Begroot € 1.250
  • Rekening € 1.201
  • Verschil € -49
 • 23. Betaald parkeren
  Leefomgeving
  • Begroot € 5.793
  • Rekening € 5.687
  • Verschil € -106
  • Begroot € 4.763
  • Rekening € 4.656
  • Verschil € -106
 • 25. Haven en waterwegen
  Leefomgeving
  • Begroot € 286
  • Rekening € 248
  • Verschil € -37
  • Begroot € 287
  • Rekening € 287
  • Verschil € 1
 • 26. Uitvoering verkeer-en vervoerbeleid
  Leefomgeving
  • Begroot € 847
  • Rekening € 676
  • Verschil € -170
  • Begroot € 2.168
  • Rekening € 1.916
  • Verschil € -251
 • 28. Groen, natuur en recreatie
  Leefomgeving
  • Begroot € 826
  • Rekening € 777
  • Verschil € -49
  • Begroot € 6.470
  • Rekening € 6.206
  • Verschil € -265
 • 30. Openbare speelgelegenheden
  Leefomgeving
  • Begroot € 25
  • Rekening € 25
  • Verschil € 0
  • Begroot € 957
  • Rekening € 925
  • Verschil € -32
 • 32. Riolering en waterhuishouding
  Leefomgeving
  • Begroot € 8.236
  • Rekening € 8.291
  • Verschil € 55
  • Begroot € 7.338
  • Rekening € 7.393
  • Verschil € 55
 • 33. Begraafplaatsen
  Leefomgeving
  • Begroot € 132
  • Rekening € 88
  • Verschil € -44
  • Begroot € 257
  • Rekening € 252
  • Verschil € -6
 • 34. Verkeerstechniek
  Leefomgeving
  • Begroot € 197
  • Rekening € 161
  • Verschil € -36
  • Begroot € 1.135
  • Rekening € 1.197
  • Verschil € 62
 • 38. Civieltechnische kunstwerken
  Leefomgeving
  • Begroot € 396
  • Rekening € 396
  • Verschil € 0
  • Begroot € 1.518
  • Rekening € 1.402
  • Verschil € -116
 • 241. Buitensportaccomodaties
  Leefomgeving
  • Begroot € 630
  • Rekening € 632
  • Verschil € 2
  • Begroot € 2.402
  • Rekening € 2.428
  • Verschil € 25
 • 31. Verwijdering huishoudelijk afval
  Milieu
  • Begroot € 14.741
  • Rekening € 13.123
  • Verschil € -1.618
  • Begroot € 13.445
  • Rekening € 11.827
  • Verschil € -1.618
 • 36. Bodem
  Milieu
  • Begroot € 326
  • Rekening € 587
  • Verschil € 261
  • Begroot € 609
  • Rekening € 849
  • Verschil € 240
 • 37. Geluid
  Milieu
  • Begroot € 280
  • Rekening € 214
  • Verschil € -66
  • Begroot € 310
  • Rekening € 240
  • Verschil € -70
 • 44. Duurzaamheid
  Milieu
  • Begroot € 271
  • Rekening € 279
  • Verschil € 9
  • Begroot € 370
  • Rekening € 393
  • Verschil € 23
 • 45. Milieu
  Milieu
  • Begroot € 442
  • Rekening € 168
  • Verschil € -275
  • Begroot € 2.054
  • Rekening € 1.763
  • Verschil € -291
 • 1. Ruimtelijke ordening
  Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 409
  • Rekening € 468
  • Verschil € 59
  • Begroot € 1.090
  • Rekening € 1.215
  • Verschil € 125
 • 2. Bouw- en woningtoezicht
  Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 1.892
  • Rekening € 1.768
  • Verschil € -124
  • Begroot € 2.274
  • Rekening € 2.248
  • Verschil € -26
 • 3. Volkshuisvesting
  Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 597
  • Rekening € 590
  • Verschil € -7
  • Begroot € 902
  • Rekening € 764
  • Verschil € -138
 • 46. Verkeer en vervoerbeleid
  Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 1.105
  • Rekening € 1.097
  • Verschil € -7
  • Begroot € 1.157
  • Rekening € 1.220
  • Verschil € 64
  • Begroot € 2.512
  • Rekening € 2.194
  • Verschil € -317
  • Begroot € 2.615
  • Rekening € 2.298
  • Verschil € -317
 • 11. Grondexploitaties
  Herstructurering en vastgoed
  • Begroot € 22.841
  • Rekening € 39.963
  • Verschil € 17.123
  • Begroot € 22.841
  • Rekening € 39.963
  • Verschil € 17.123
 • 13. Onroerend goed buiten exploitatie
  Herstructurering en vastgoed
  • Begroot € 7.111
  • Rekening € 9.213
  • Verschil € 2.102
  • Begroot € 6.433
  • Rekening € 8.535
  • Verschil € 2.102
  • Begroot € 40.980
  • Rekening € 39.442
  • Verschil € -1.538
  • Begroot € 45.538
  • Rekening € 44.012
  • Verschil € -1.526
  • Begroot € 1.994
  • Rekening € 1.781
  • Verschil € -213
  • Begroot € 26.694
  • Rekening € 26.563
  • Verschil € -131
 • 200. Alg. Maatschappelijk Werk
  Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 27
  • Rekening € 27
  • Verschil € 0
 • 201. Maatsch.opvang en verslavingszorg
  Meedoen
  • Begroot € 657
  • Rekening € 690
  • Verschil € 33
  • Begroot € 5.253
  • Rekening € 5.293
  • Verschil € 39
 • 202. Volksgezondheid
  Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 3.268
  • Rekening € 3.281
  • Verschil € 13
 • 203. WMO individuele verstrekkingen(WVG)
  Meedoen
  • Begroot € 2.290
  • Rekening € 2.461
  • Verschil € 171
  • Begroot € 10.343
  • Rekening € 10.513
  • Verschil € 171
 • 204. WMO overige
  Meedoen
  • Begroot € 33
  • Rekening € 15
  • Verschil € -18
  • Begroot € 651
  • Rekening € 629
  • Verschil € -22
 • 205. WMO decentralisatie 2015
  Meedoen
  • Begroot € 2.426
  • Rekening € 2.532
  • Verschil € 105
  • Begroot € 36.107
  • Rekening € 36.027
  • Verschil € -80
 • 220. Inburgering en educatie
  Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 19
  • Rekening € 19
  • Verschil € 0
 • 221. Buurtwerk
  Meedoen
  • Begroot € 154
  • Rekening € 137
  • Verschil € -16
  • Begroot € 1.708
  • Rekening € 1.593
  • Verschil € -116
 • 222. Wijkaanpak
  Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 9
  • Verschil € 9
  • Begroot € 990
  • Rekening € 998
  • Verschil € 8
 • 223. Ouderenbeleid
  Meedoen
  • Begroot € 33
  • Rekening € 19
  • Verschil € -13
  • Begroot € 296
  • Rekening € 293
  • Verschil € -3
 • 224. Minderhedenbeleid
  Meedoen
  • Begroot € 320
  • Rekening € 648
  • Verschil € 327
  • Begroot € 1.103
  • Rekening € 1.623
  • Verschil € 521
 • 225. Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
  Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 804
  • Rekening € 813
  • Verschil € 10
 • 227. Wet inburgering uitvoering
  Meedoen
  • Begroot € 19
  • Rekening € 19
  • Verschil € 0
  • Begroot € 27
  • Rekening € 27
  • Verschil € 0
 • 240. Sportbeleid
  Meedoen
  • Begroot € 771
  • Rekening € 762
  • Verschil € -9
  • Begroot € 5.287
  • Rekening € 5.313
  • Verschil € 27
 • 242. Armoedebeleid participatie
  Meedoen
  • Begroot € 200
  • Rekening € 239
  • Verschil € 39
  • Begroot € 4.198
  • Rekening € 4.425
  • Verschil € 227
 • 406. Financiele regeling schuldhulpverlening
  Meedoen
  • Begroot € 1.125
  • Rekening € 1.048
  • Verschil € -77
  • Begroot € 2.129
  • Rekening € 2.177
  • Verschil € 48
 • 210. Openbaar primair onderwijs
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 211. Huisvesting onderwijs
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 3.787
  • Rekening € 3.792
  • Verschil € 5
  • Begroot € 9.552
  • Rekening € 9.554
  • Verschil € 2
 • 212. Lokaal onderwijsbeleid (incl.leerplicht)
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 5
  • Rekening € 5
  • Verschil € 0
  • Begroot € 207
  • Rekening € 209
  • Verschil € 2
 • 213. Leerlingenzaken
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 289
  • Rekening € 281
  • Verschil € -8
  • Begroot € 1.873
  • Rekening € 1.865
  • Verschil € -7
 • 216. Kind- en jeugdbeleid
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 4.924
  • Rekening € 3.825
  • Verschil € -1.099
  • Begroot € 8.640
  • Rekening € 7.414
  • Verschil € -1.225
 • 217. Jeugdzorg decentralisatie 2015
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 504
  • Rekening € 523
  • Verschil € 19
  • Begroot € 26.225
  • Rekening € 26.243
  • Verschil € 19
  • Begroot € 986
  • Rekening € 733
  • Verschil € -253
  • Begroot € 1.633
  • Rekening € 1.366
  • Verschil € -268
 • 9. Evenementenbeleid
  Economie, kunst en cultuur
  • Begroot € 459
  • Rekening € 374
  • Verschil € -85
  • Begroot € 416
  • Rekening € 398
  • Verschil € -18
 • 10. Sociaal economisch beleid
  Economie, kunst en cultuur
  • Begroot € 773
  • Rekening € 775
  • Verschil € 3
  • Begroot € 2.220
  • Rekening € 2.070
  • Verschil € -150
  • Begroot € 306
  • Rekening € 296
  • Verschil € -10
  • Begroot € 424
  • Rekening € 420
  • Verschil € -4
  • Begroot € 684
  • Rekening € 522
  • Verschil € -162
  • Begroot € 6.907
  • Rekening € 6.582
  • Verschil € -325
 • 231. Stadsarchief en athenaeumbibliotheek
  Economie, kunst en cultuur
  • Begroot € 354
  • Rekening € 329
  • Verschil € -24
  • Begroot € 2.830
  • Rekening € 2.682
  • Verschil € -148
  • Begroot € 700
  • Rekening € 796
  • Verschil € 96
  • Begroot € 1.752
  • Rekening € 1.886
  • Verschil € 135
 • 233. Bibliotheekwerk
  Economie, kunst en cultuur
  • Begroot € 4.969
  • Rekening € 1.974
  • Verschil € -2.995
  • Begroot € 7.876
  • Rekening € 4.910
  • Verschil € -2.966
 • 90. Personeel en Organisatie
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 0
  • Rekening € 82
  • Verschil € 82
  • Begroot € 4.554
  • Rekening € 4.636
  • Verschil € 82
 • 91. Informatie en automatisering
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 2.131
  • Rekening € 2.063
  • Verschil € -68
  • Begroot € 9.054
  • Rekening € 8.850
  • Verschil € -204
 • 92. Financien
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 30
  • Rekening € 30
  • Verschil € 0
  • Begroot € 4.063
  • Rekening € 4.063
  • Verschil € 0
 • 93. Facilitaire Zaken
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 2.069
  • Rekening € 1.291
  • Verschil € -778
  • Begroot € 9.697
  • Rekening € 8.843
  • Verschil € -853
 • 94. Communicatie
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 894
  • Rekening € 894
  • Verschil € 0
 • 95. Management en ondersteuning
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 13
  • Rekening € 0
  • Verschil € -13
  • Begroot € 4.455
  • Rekening € 4.452
  • Verschil € -3
 • 96. Bestuursondersteuning
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 843
  • Rekening € 843
  • Verschil € 0
 • 310. Juridische zaken
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 0
  • Rekening € 3
  • Verschil € 3
  • Begroot € 986
  • Rekening € 978
  • Verschil € -8
 • 994. Calculatieverschil Bedrijfsvoering
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 3.582
  • Rekening € 3.874
  • Verschil € 292
  • Begroot € 836
  • Rekening € 930
  • Verschil € 95
 • 900. Reserves en Voorzieningen
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 15.609
  • Rekening € 15.568
  • Verschil € -41
  • Begroot € 10.320
  • Rekening € 10.280
  • Verschil € -40
  • Begroot € 1.596
  • Rekening € 1.569
  • Verschil € -27
  • Begroot € 164
  • Rekening € 159
  • Verschil € -5
 • 902. Financiering
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 5.070
  • Rekening € 5.224
  • Verschil € 153
  • Begroot € 5.068
  • Rekening € 5.222
  • Verschil € 153
 • 903. Onroerende Zaakbelasting
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 23.799
  • Rekening € 23.817
  • Verschil € 18
  • Begroot € 0
  • Rekening € 15
  • Verschil € 15
 • 306. Communicatie
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 904. Overige Belastingen
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 480
  • Rekening € 530
  • Verschil € 51
  • Begroot € 9
  • Rekening € 12
  • Verschil € 3
 • 905. Algemene uitkering
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 182.228
  • Rekening € 183.067
  • Verschil € 839
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 907. Onvoorziene lasten
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 121
  • Rekening € 0
  • Verschil € -121
 • 908. Algemene lasten en baten
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 915
  • Rekening € 1.019
  • Verschil € 105
 • 993. Calculatieverschil Programmas
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 1.175
  • Rekening € 240
  • Verschil € -936
  • Begroot € 1.961
  • Rekening € 866
  • Verschil € -1.095
 • 999. Saldo van lasten en baten
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 694
  • Rekening € 1.969
  • Verschil € 1.275